องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00002
วานนี้ 00011
เดือนนี้ 00034
เดือนก่อน 00617
ปีนี้ 04241
ปีก่อน 04928
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 1 พ.ย. 2566(ดู 21) 
  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - 28 พ.ย. 2565(ดู 196) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.น้ำใส - 23 พ.ย. 2565(ดู 184) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - 9 ธ.ค. 2563(ดู 474) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ - 3 ธ.ค. 2563(ดู 458) 
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 11 พ.ย. 2563(ดู 568) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  - 8 เม.ย. 2565(ดู 284) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต.น้ำใส  - 1 เม.ย. 2565(ดู 287) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งโทรศัพท์ระบบ Cloud PBX ภายในสำนักงาน อบต.น้ำใส - 31 มี.ค. 2565(ดู 326) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.น้ำใส - 4 ก.พ. 2565(ดู 280) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.น้ำใส - 4 ก.พ. 2565(ดู 297) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.น้ำใส - 5 ม.ค. 2565(ดู 294) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.น้ำใส - 20 ธ.ค. 2564(ดู 290) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต. น้ำใส จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๒ แห่ง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๒ แห่ง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต. น้ำใส จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนโยธา อบต.น้ำใส จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างจัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) อบต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (ดู 77)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือMou วัดประชารัฐสร้างสุข (ดู 39)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 425)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 489)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วิดีโอแนะนำ

พิธีเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ (ดู 415)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  การกำหนดนโยบายดด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชหรือพนักครู และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : [1 ต.ค. 3107]
  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2564 : [1 ต.ค. 3107]
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง : [1 ต.ค. 3107]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 : [10 พ.ย. 2566]
  แผนการดำเนินงานประจำปี 2567 อบต.น้ำใส : [1 พ.ย. 2566]
  รายงานแบบประเมินควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสควบคุมภายใน ประจำปี 2566 : [1 พ.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ระหว่าง (ต.ค 65-ก.ย.66) : [1 พ.ย. 2566]
  ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 : [24 ต.ค. 2566]
  ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 : [16 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร