องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

... วันที่ 31 ส.ค. 2566 (ดูู 774)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือMou วัดประชารัฐสร้างสุข

... วันที่ 18 ส.ค. 2566 (ดูู 735)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2566

 ... วันที่ 1 เม.ย. 2566 (ดูู 210)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสร่วมกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสร่วมกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ... วันที่ 7 ธ.ค. 2565 (ดูู 464)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 5 ธ.ค. 2565 (ดูู 394)

นายกและคณะผู้บริหารรับรอง กอ.รมน. จังหวัด

 นายกและคณะผู้บริหารรับรอง กอ.รมน. จังหวัด เข้าพบและมีข้อชี้แจงข้อราชการ พร้อมนโยบายให้ทราบ  ... วันที่ 1 ธ.ค. 2565 (ดูู 405)

พิธีทำบุญตักบาตรสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

... วันที่ 13 ม.ค. 2565 (ดูู 401)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสและพี่น้องชาวตำบลน้ำใสทุกๆท่าน ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภอจตุรพักตรพิมานและสาธารณสุขอำเภอจตุรพักพินมาน ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการพักคอย Covid-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหว

... วันที่ 3 ส.ค. 2564 (ดูู 729)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส นำโดยท่านนายกเสถียร ภาชนะวรรณ์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส เตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพี่น้อง ชาวตำบลน้

... วันที่ 31 ก.ค. 2564 (ดูู 593)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้

วันที่ 5 มีนาคม 64 เวลา 10.00น. นายเสถียร ภาชนะวรรณ์ นายกอบต.น้ำใส นายธนู สุตนนท์ ที่ปรึกษานายก นางสาวสุมาลี สีหานาม กำนันตำบลน้ำใส นายวีระพงษ์ อุปพันธุ์ ผอ.ส่วนสวัสดิการอบต.น้ำใส นายศักดา แก้ววงค์ นักพัฒนาชุมชน อบต.น้ำใสพร้อมด้วยพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส และผู้นำแต่ล่ะหมู..... วันที่ 5 มี.ค. 2564 (ดูู 386)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ บ้านขุมดิน ม.4,9

วันที่ 3 มีนาคม 64 เวลา 10.00น. นายเสถียร ภาชนะวรรณ์ นายกอบต.น้ำใส นายสมหมาย ภูมิเขต นางทองขาล นัลศรี เลขานายก นายธนู สุตนนท์ ที่ปรึกษานายก นายจรูญ มีอุส่าห์ สอบต.ม.4 นายสว่าง บุตรใส สอบตม.9 นางกาญจนา บุตรใส ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 พร้อมด้วยพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ลงพื้นที่ตรวจเ..... วันที่ 3 มี.ค. 2564 (ดูู 519)

อบต.น้ำใส มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดพร้อมขาตั้ง ให้กับแต่ล่ะหมู่บ้านทั้ง10หมู่บ้าน

วันที่ 19 ม.ค. 64 นายเสถียร ภาชนะวรรณ์ นายก อบต.น้ำใส มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดพร้อมขาตั้ง ให้กับแต่ล่ะหมู่บ้านทั้ง10หมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำใส ศพด.ทั้ง2ศูนย์ รร.บ้านน้ำใสเที่ยมแท้ รร.บ้านขุมดิน เพื่อสะดวกใน... วันที่ 19 ม.ค. 2564 (ดูู 503)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสร่วมรณรงค์ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า( COVID-19 )ในหน่วยงานราชการ รพสต.ตำบลน้ำใส

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสร่วมรณรงค์ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า( COVID-19 )ในหน่วยงานราชการ รพสต.ตำบลน้ำใส โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ตำบลน้ำใส ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน วัด ปั้มน้ำมัน และตามครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลน้ำใส ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลน้ำใสเดินทางไปไหน..... วันที่ 7 ม.ค. 2564 (ดูู 378)

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำดีเพื่อเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00น. นายอำเภอจตุรพักตรพิมานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอจตุรพักตรพิมานทุกหน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ฝ่ายปกครอง และพี่น้องชาวตำบลน้ำใส ร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำดีเพื่อเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" เนื่องในวันชาติ 5ธันวาคม... วันที่ 5 ธ.ค. 2563 (ดูู 494)

โครงการเสริมสร้างเครือข่าวสภาเด็กและเยาวชนเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว

โครงการเสริมสร้างเครือข่าวสภาเด็กและเยาวชนเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ... วันที่ 27 พ.ย. 2563 (ดูู 340)