องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 4

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดำเนินการในปี พ.ศ.2567   28 มี.ค. 2567 6
กิจกรรมการประชาชาคมรับฟังความคิดเห็น   27 มี.ค. 2567 59
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566   24 ต.ค. 2566 200
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566   16 ต.ค. 2566 204
ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   1 ก.ย. 2566 427
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปี 2566   7 มิ.ย. 2566 114
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอก   30 เม.ย. 2566 197
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส   4 เม.ย. 2565 204
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส   1 เม.ย. 2565 177
ช่วยงานณาปนกิจศพ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำใส   23 มี.ค. 2565 199
งานบวงสรวงพระพรหม ประจำปี ๒๕๖๕   23 มี.ค. 2565 214
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านเจ้าหน้าที่ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด   23 มี.ค. 2565 209
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข :พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส. ม.2,10   17 มี.ค. 2565 239