องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวิเศษ กรมขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
เบอร์โทร : 098-5535939


นายบุญทัน ปัสสาสัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
เบอร์โทร : 080-0121009


นางดารา สิงห์ขรณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
เบอร์โทร : 086-0750789


นางเวียงทอง ภูมิเขต
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
เบอร์โทร : 095-7721184