องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 48

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายกเบอร์1วิเศษ กรมขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
เบอร์โทร : 098-5535939


นายโอภาส สีลาดเลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
เบอร์โทร : 093-3326901


นายชัยพัฒน์ นรชาญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
เบอร์โทร : 087-9559438


นายอุดม ชินพรม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
เบอร์โทร : 090-4969253