องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 5

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   13 มี.ค. 2566 84
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   13 มี.ค. 2566 64
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่1 ปี 2565   6 ก.พ. 2566 81
การประชุมสภา ประจำปี 2565 ครั้งแรก   25 มี.ค. 2565 287
รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำใส สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565   25 มี.ค. 2565 416
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อบต.น้ำใส   25 มี.ค. 2565 176
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564   31 ม.ค. 2565 190
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   31 ม.ค. 2565 426
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   31 ม.ค. 2565 222
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   31 ม.ค. 2565 306
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   31 ม.ค. 2565 180
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   31 ม.ค. 2565 311
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   31 ม.ค. 2565 203
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3   3 ก.พ. 2564 255
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3   15 ส.ค. 2563 308
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   14 ส.ค. 2563 249
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   11 พ.ค. 2563 276
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   5 พ.ค. 2563 223
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 สมัยที่ 1ครั้งที่ 1   5 ก.พ. 2563 215