องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 10

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
การประชุมสภา ประจำปี 2565 ครั้งแรก   25 มี.ค. 2565 63
รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำใส สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565   25 มี.ค. 2565 49
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อบต.น้ำใส   25 มี.ค. 2565 60
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564   31 ม.ค. 2565 66
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   31 ม.ค. 2565 60
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   31 ม.ค. 2565 64
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   31 ม.ค. 2565 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   31 ม.ค. 2565 59
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   31 ม.ค. 2565 59
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   31 ม.ค. 2565 57
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3   3 ก.พ. 2564 77
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3   15 ส.ค. 2563 91
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   14 ส.ค. 2563 88
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   11 พ.ค. 2563 100
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   5 พ.ค. 2563 88
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 สมัยที่ 1ครั้งที่ 1   5 ก.พ. 2563 95