องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 6

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2567-2569   28 มี.ค. 2567 5
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567   28 มี.ค. 2567 24
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2567-2569   28 มี.ค. 2567 18
แผนอัตรากำลัง   22 ก.พ. 2565 217