องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 2

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนปี พ.ศ. 2567   27 มี.ค. 2567 57
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565   22 เม.ย. 2565 219