องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 13

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy วันที่ โหลด
การกำหนดนโยบายดด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชหรือพนักครู และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   1 ต.ค. 3107 102
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2564   1 ต.ค. 3107 114
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   1 ต.ค. 3107 66
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   30 เม.ย. 2566 75
กิจกรรมการประชุมการเสริมเสร้างวัฒนธรรมในองค์กร อบต.น้ำใส   22 เม.ย. 2565 129
กิจกรรมเข้าแถวเพื่อเสริมสร้างวัฒธรรมในองค์กร อบต.น้ำใส   22 เม.ย. 2565 150
ประกาศวัฒนธรรมในองค์กร ประจำปี 2565   25 มี.ค. 2565 170