องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ 20 ก.ย. 2566 9
7 ข้อป้องกันคลอดก่อนกำหนด 9 ส.ค. 2566 22
แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวัง กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างฯ 24 ก.ค. 2566 22
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 24 ก.ค. 2566 29
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส 21 ก.ค. 2566 31
แจ้งกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ 7 ก.ค. 2566 42
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 30 มิ.ย. 2566 36
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการร้องเรียน 14 มิ.ย. 2566 32
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุ 25 เม.ย. 2566 63
งานประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปี ๒๕๖๖ 24 เม.ย. 2566 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 มี.ค. 2566 113
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 มี.ค. 2566 83
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 13 ก.พ. 2566 83
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 26 ม.ค. 2566 86
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 24 ม.ค. 2566 79
การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่ีอบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 10 ม.ค. 2566 73
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.น้ำใส 23 พ.ย. 2565 125
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 4 พ.ย. 2565 127
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) 24 มิ.ย. 2565 202
ประชาสัมพันธ์กรมจัดหางานจ.ร้อยเอ็ด 22 มิ.ย. 2565 384
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ปีงบประมาณ 2565 28 เม.ย. 2565 255
ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 18 ม.ค. 2565 208
การขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี 2565 DOPA citizen service บริการวิถีใหม่ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว 12 ม.ค. 2565 640
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ 2540 29 ธ.ค. 2564 213
การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 20 ธ.ค. 2564 422
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต.น้ำใส 20 ธ.ค. 2564 139
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องรียนร้องทุกข์ของศุนย์ดำรงธรรม 11 ต.ค. 2564 247
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2 มี.ค. 2564 295
ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.2562 ของ UNDP 2 มี.ค. 2564 289
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 17 ก.พ. 2564 241