องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 26 ม.ค. 2566 8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 24 ม.ค. 2566 10
การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่ีอบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 10 ม.ค. 2566 11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.น้ำใส 23 พ.ย. 2565 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 4 พ.ย. 2565 51
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) 24 มิ.ย. 2565 86
ประชาสัมพันธ์กรมจัดหางานจ.ร้อยเอ็ด 22 มิ.ย. 2565 113
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ปีงบประมาณ 2565 28 เม.ย. 2565 166
ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 18 ม.ค. 2565 151
การขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี 2565 DOPA citizen service บริการวิถีใหม่ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว 12 ม.ค. 2565 204
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ 2540 29 ธ.ค. 2564 161
การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 20 ธ.ค. 2564 179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต.น้ำใส 20 ธ.ค. 2564 95
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องรียนร้องทุกข์ของศุนย์ดำรงธรรม 11 ต.ค. 2564 145
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2 มี.ค. 2564 208
ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.2562 ของ UNDP 2 มี.ค. 2564 198
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 17 ก.พ. 2564 182
ขอส่งวารสารข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ก.พ. 2564 208
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม 2564 19 ม.ค. 2564 216
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า 19 ม.ค. 2564 198
ขอส่งวารสารข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 4 ม.ค. 2564 165
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ธ.ค. 2563 178
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 21 มี.ค. 2561 202
ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน 28 ต.ค. 2555 163
นายกและคณะผู้บริหารรับรอง กอ.รมน. จังหวัด 30 พ.ย. 542 26