องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 42

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2567 27 มี.ค. 2567 5
ประชาสัมพันธ์มิวสิกวิดิโอ (MV) เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" 15 มี.ค. 2567 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 27 ก.พ. 2567 93
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21 ก.พ. 2567 176
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 1 ก.พ. 2567 291
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 26 ธ.ค. 2566 349
ประกาศรายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส 22 ธ.ค. 2566 367
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 22 ธ.ค. 2566 168
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส เรื่องการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสี่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 13 ธ.ค. 2566 329
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 1 ธ.ค. 2566 373
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 24 พ.ย. 2566 260
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส 21 พ.ย. 2566 232
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 พ.ย. 2566 188
ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 24 ต.ค. 2566 159
ประชาสัมพันธ์การยื่่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ 20 ต.ค. 2566 143
ถวายพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 16 ต.ค. 2566 167
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 11 ต.ค. 2566 217
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ 20 ก.ย. 2566 201
7 ข้อป้องกันคลอดก่อนกำหนด 9 ส.ค. 2566 141
แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวัง กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างฯ 24 ก.ค. 2566 139
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 24 ก.ค. 2566 185
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส 21 ก.ค. 2566 158
แจ้งกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ 7 ก.ค. 2566 205
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 30 มิ.ย. 2566 158
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการร้องเรียน 14 มิ.ย. 2566 161
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุ 25 เม.ย. 2566 104
งานประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปี ๒๕๖๖ 24 เม.ย. 2566 167
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคมประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 31 มี.ค. 2566 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 มี.ค. 2566 233
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 มี.ค. 2566 202