องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 11 มิ.ย. 2567 46
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main 6 มิ.ย. 2567 34
เชิญชวนไปใช้สิทธ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส เขตเลือกตั้งที่3 กรณีแทนนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง 6 มิ.ย. 2567 38
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2567 27 มี.ค. 2567 374
ประชาสัมพันธ์มิวสิกวิดิโอ (MV) เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" 15 มี.ค. 2567 410
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 27 ก.พ. 2567 442
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21 ก.พ. 2567 513
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 1 ก.พ. 2567 669
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 26 ธ.ค. 2566 703
ประกาศรายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส 22 ธ.ค. 2566 705
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 22 ธ.ค. 2566 239
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส เรื่องการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสี่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 13 ธ.ค. 2566 394
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 1 ธ.ค. 2566 450
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 24 พ.ย. 2566 357
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส 21 พ.ย. 2566 296
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 พ.ย. 2566 265
ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 24 ต.ค. 2566 236
ประชาสัมพันธ์การยื่่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ 20 ต.ค. 2566 229
ถวายพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 16 ต.ค. 2566 262
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 11 ต.ค. 2566 284
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ 20 ก.ย. 2566 313
7 ข้อป้องกันคลอดก่อนกำหนด 9 ส.ค. 2566 254
แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวัง กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างฯ 24 ก.ค. 2566 206
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 24 ก.ค. 2566 264
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส 21 ก.ค. 2566 229
แจ้งกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ 7 ก.ค. 2566 299
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 30 มิ.ย. 2566 237
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการร้องเรียน 14 มิ.ย. 2566 254
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุ 25 เม.ย. 2566 161
งานประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปี ๒๕๖๖ 24 เม.ย. 2566 306