องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ส่วนสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ส่วนสวัสดิการสังคม

ส่วนสวัสดิการสังคม


นายวีระพงษ์ อุปพันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 099-3585889


นายศักดา แก้ววงค์
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 081-0564358


นางสาวปนัดดา ภาชนะวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 087-9609086


นางสาวนิตยา พาวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
เบอร์โทร : 065-5585653


นายทนงค์ศักดิ์ มาลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 088-5863471


นางสาวจิตตนาถ สอนศรี
จ้างเหมาบริการพนักงานส่งเสริมอาชีพ
เบอร์โทร : 062-4493576


นางเพ็ญศรี เเสนกุล
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เบอร์โทร : 093-1562816


นายนงค์ ปาปะกะ
จ้างเหมาบริการดูเเลผู้สูงอายุเเละผู้พิการ
เบอร์โทร : 091-8696438