องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ส่วนการศึกษา


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา


นางวัชรี บุญถ่าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 089-5724173


นางสาวชวัลพัชร์ ทำขุรู
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เบอร์โทร : 089-5707124


นางสาวพรรณรายณ์ พิเนตร
นักวิชาการวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 089-5877686


น.ส.อรจิต สีหานาม
ครู
เบอร์โทร : 085-6363619


นางเตือนใจ สิทธิลาภ
ครู
เบอร์โทร : 086-0583625


นายมงคล วงค์อามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 081-7290522


นางอิงอร สามพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 093-3271280


น.ส.ศิริพร พรมไชย
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 080-1826425


น.ส.สุดาวรรณ พลีใสย์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 090-3378620


น.ส.กนกวรรณ สุตนนท์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 095-9123499


นางสาวนภาพร สัมพันธ์
ผู้ดูเเลเด็ก
เบอร์โทร : 080-6398214


นางสาววัลนิภา นามไพร
พนักงานทั่วไป
เบอร์โทร : 087-9504165


น.ส.อรทัย นามิสา
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทร : 099-0203436