องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ส่วนการศึกษา


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา


นางวัชรี บุญถ่าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 089-5724173


นางสาวชวัลพัชร์ ทำขุรู
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เบอร์โทร : 089-5707124


นางสาวอรจิต สีหานาม
ครู
เบอร์โทร : 085-6363619


นางเตือนใจ สิทธิลาภ
ครู
เบอร์โทร : 086-0583625


นางอิงอร สามพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 093-3271280


นางสาวพรรณรายณ์ พิเนตร
นักวิชาการวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 089-5877686


นายมงคล วงค์อามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 081-7290522


นางสาวศิริพร พรหมไชย
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 080-1826425


นางสาวสุดาวรรณ พลีไสย์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 090-3378620


น.ส.อรทัย นามิสา
พนักงานทั่วไป
เบอร์โทร : 099-0203436