องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 3

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ   28 มี.ค. 2567 186
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   28 มี.ค. 2567 50
รับโอน ย้าย   28 มี.ค. 2567 45
ให้พนักงานส่วนตำบลออกจากราชการ เพื่อรับบำนาญด้วยเหตุ(สูงอายุ)   28 มี.ค. 2567 49
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566   7 เม.ย. 2565 226
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2565   7 เม.ย. 2565 357
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   3 มี.ค. 2565 238