องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566   7 เม.ย. 2565 106
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2565   7 เม.ย. 2565 232
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   3 มี.ค. 2565 139