องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภา อบต.


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.


นายสำรวล ประสมมูล
ประธานสภาอบต.น้ำใส
เบอร์โทร : 093-4563526


นายเฉลิม มาลุน
รองประธานสภาอบต.น้ำใส
เบอร์โทร : 083-3518081


นายเทพนิมิตร โพธิกุล
เลขานุการสภาฯ
เบอร์โทร : 096-1680442


นายอุดร วรนาม
สมาชิกสภาอบต.น้ำใส ม.1
เบอร์โทร : 081-0381766


นายสุนทร สีโฆตะเพชร
สมาชิกสภาอบต.น้ำใส ม.2
เบอร์โทร : 063-6217808


นายโกมุท อุทัยกรม
สมาชิกสภาอบต.น้ำใส ม.3
เบอร์โทร : 087-5650298


นายจรูญ มีอุส่าห์
สมาชิกสภาอบต.น้ำใส ม.4
เบอร์โทร : 085-3597455


นายวาสนา พลีสัย
สมาชิกสภาอบต.น้ำใส ม.6
เบอร์โทร : 064-5837169


นายสุริยา บุตรใส
สมาชิกสภาอบต.น้ำใส ม.7
เบอร์โทร : 065-3300703


นายประครองชัย บุญมาใส
สมาชิกสภาอบต.น้ำใส ม.9
เบอร์โทร : 0813912145


นายเสถียร คุณวันดี
สมาชิกสภาอบต.น้ำใส ม.10
เบอร์โทร : 083-3285810