องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 8

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
แนวทางนโยบาย No gift Polity ฉบับปรับปรุง ปีงบฯ2566   13 มิ.ย. 2566 43
ประกาศ อบต.น้ำใส นโยบายไม่รับของขวัญ   25 เม.ย. 2566 134
การบริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   20 เม.ย. 2564 215