องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 9

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
ประกาศ อบต.น้ำใส นโยบายไม่รับของขวัญ   25 มี.ค. 2565 59
การบริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   20 เม.ย. 2564 147