องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 9

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สถิติการให้บริการประชาชน   28 มี.ค. 2567 55
ข้อมูลสถิติการบริการประชาชนซ่อมไฟฟ้า ราย 6 เดือน   28 เม.ย. 2566 161
ข้อมูลสถิติใช้รถบรรทุกน้ำ   28 เม.ย. 2566 62
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานร้องทุกข์ ร้องเรียนให้คำปรึกษาแนะนำ   23 มี.ค. 2565 204
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ2565   21 ก.พ. 2565 285
รายงานสรุปสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร   30 ธ.ค. 2562 373