องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   2 ต.ค. 2566 124
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   13 มิ.ย. 2566 177
ภาพรวมกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   29 มี.ค. 2565 197
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   29 มี.ค. 2565 210