องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 4

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-652074
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.namsai.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
หมู่ 1 ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180
​โทรศัพท์  043-652074
View : 1320