องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและรายงานสรุปการดำเนินงานฯ   27 มี.ค. 2567 10
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 พร้อมด้วยแผนพัฒนาบุคลากร ปี2567-2569   27 มี.ค. 2567 37
แบบรายงานผลการดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2565   24 เม.ย. 2566 97
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565   4 ต.ค. 2565 128
รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2564   8 เม.ย. 2565 270
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนตำบลน้ำใส ประจำปี 2564   7 เม.ย. 2565 179
รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ครึ่งปีหลัง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   7 เม.ย. 2565 222
รายงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   7 เม.ย. 2565 290
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   30 พ.ย. 542 105