องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
แบบรายงานผลการดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2565   24 เม.ย. 2566 30
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565   4 ต.ค. 2565 82
รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2564   8 เม.ย. 2565 151
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนตำบลน้ำใส ประจำปี 2564   7 เม.ย. 2565 128
รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ครึ่งปีหลัง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   7 เม.ย. 2565 119
รายงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   7 เม.ย. 2565 189
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   30 พ.ย. 542 30