องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 12

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ต.ค. 2564 66
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 113