องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 9

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2565 25
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ต.ค. 2564 111
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 151