องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส


ออนไลน์ : 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)   16 ต.ค. 2566 57
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)   16 ต.ค. 2566 101
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566)   10 ก.ค. 2566 123
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566)   5 เม.ย. 2566 148
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)   9 ม.ค. 2566 151