องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566   8 มิ.ย. 2566 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566   9 พ.ค. 2566 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566   10 เม.ย. 2566 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566   13 มี.ค. 2566 45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566   9 ก.พ. 2566 54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565   10 ม.ค. 2566 47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565   7 ธ.ค. 2565 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565   11 พ.ย. 2565 74
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564   6 ต.ค. 2565 73
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564   7 ก.ย. 2565 102
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565   9 ส.ค. 2565 97
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565   11 ก.ค. 2565 116
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564   10 มิ.ย. 2565 141
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565   17 พ.ค. 2565 225
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565   11 เม.ย. 2565 177
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565   10 มี.ค. 2565 78
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565   4 ก.พ. 2565 72
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564   7 ม.ค. 2565 147
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564   8 ธ.ค. 2564 89
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564   5 พ.ย. 2564 121
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564   5 ต.ค. 2564 81
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564   7 ก.ย. 2564 121
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564   4 ส.ค. 2564 148
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564   5 ก.ค. 2564 208
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564   4 มิ.ย. 2564 215
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564   4 พ.ค. 2564 181
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564   5 เม.ย. 2564 122
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   1 มี.ค. 2564 185