องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 14

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565   11 พ.ย. 2565 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564   6 ต.ค. 2565 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564   7 ก.ย. 2565 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565   9 ส.ค. 2565 56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565   11 ก.ค. 2565 51
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564   10 มิ.ย. 2565 57
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565   17 พ.ค. 2565 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565   11 เม.ย. 2565 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565   10 มี.ค. 2565 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565   4 ก.พ. 2565 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564   7 ม.ค. 2565 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564   8 ธ.ค. 2564 56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564   5 พ.ย. 2564 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564   5 ต.ค. 2564 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564   7 ก.ย. 2564 88
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564   4 ส.ค. 2564 101
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564   5 ก.ค. 2564 165
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564   4 มิ.ย. 2564 161
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564   4 พ.ค. 2564 142
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564   5 เม.ย. 2564 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   1 มี.ค. 2564 97