องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ส่วนโยธา


ออนไลน์ : 49

หัวข้อ :: ส่วนโยธา

ส่วนโยธา


นายสราวุธ ภูงามนิล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 095-6492195


นายฤทธิชัย ลาภโพธิ์ชัย
ผู้ช่วยช่างโยธา
เบอร์โทร : 084-7987448


นายธีระวุธ สุตนนท์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 081-0142995


นายรักษ์พล สอนสุข
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 090-9082755


นางสาวณัฐชานันท์ โคตรทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 087-9909957