องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 8

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.น้ำใส พ.ศ. 2565   29 มี.ค. 2565 68
แผนป้องกันการทุจริต ปี 2561-2565   11 มี.ค. 2564 56