องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์การยื่่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การยื่่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ

ประชาสัมพันธ์การยื่่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา ของ อปท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
เปิดไฟล์
โพสโดย : Ao   วันที่ : 20 ตุลาคม 2566   View : 230
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :