องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG)


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG)

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ประกาศรับสมัครงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG)
568 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน

เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2565
พื้นที่จ้างงาน 4 จังหวัด 58 ตำบล 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดบุรีรัมย์ 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่
3. พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG
4. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 284 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท
2.ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) จำนวน 284 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท 

เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว

ช่องทางการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
2. สมัครผ่านระบบออนไลน์  Google forms ลิงค์ https://forms.gle/57YYA5h2cvNp7s5K8
3. สมัครผ่านทางอีเมลล์ ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครมายัง [email protected]

สอบถามเพิ่มเติม
เบญจมาศ ทินบุตร Tel. 089-359-6264, ลีนมน แสนทวีสุข Tel. 094-619-7954 หรือ ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ เบอร์โทรศัพท์ 043-283700 ต่อ 1700

หมายเหตุ : การจ้างปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จะเริ่มจ้างปฏิบัติงานเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว
เปิดไฟล์
โพสโดย : Ao   วันที่ : 24 มิถุนายน 2565   View : 302
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :