องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

การขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี 2565 DOPA citizen service บริการวิถีใหม่ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: การขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี 2565 DOPA citizen service บริการวิถีใหม่ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ "การขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี 2565 DOPA citizen service บริการวิถีใหม่ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว" เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงขอแจ้งเพื่อทราบตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
เปิดไฟล์
โพสโดย : Ao   วันที่ : 12 มกราคม 2565   View : 641
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :