ส่วนการศึกษา


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา


นางวัชรี บุญถ่าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 089-5724173


นายเฉลิมวุฒิ ออกสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
เบอร์โทร : 087-8804169


นางรุจีวรรณ เสมอวัน
ครู
เบอร์โทร : 098-5854978


นางสาวอรจิต สีหานาม
ครู
เบอร์โทร : 085-6363619


นางเตือนใจ สิทธิลาภ
ครู
เบอร์โทร : 086-0583625


นายมงคล วงค์อามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 081-7290522


นางสาวศิริพร พรหมไชย
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 080-1826425


นางสาววรัญญา ร่วมจิตร
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 086-8729660


นางอิงอร สามพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 093-3271280


นางสาวสุดาวรรณ พลีไสย์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 090-3378620


นางสาวแคทรียา ภาชนะวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 093-1019590


น.ส.อรทัย นามิสา
พนักงานทั่วไป
เบอร์โทร : 099-0203436


น.ส.ชุติวรรณ มหาวงค์
ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 098-1636153