ส่วนการศึกษา


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา


นางวัชรี บุญถ่าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายเฉลิมวุฒิ ออกสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา


นางรุจีวรรณ เสมอวัน
ครู


นางสาวอรจิต สีหานาม
ครู


นางเตือนใจ สิทธิลาภ
ครู


นายมงคล วงค์อามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศิริพร พรหมไชย
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววรัญญา ร่วมจิตร
ผู้ดูแลเด็ก


นางอิงอร สามพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุดาวรรณ พลีไสย์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวแคทรียา ภาชนะวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.อรทัย นามิสา
พนักงานทั่วไป


น.ส.ชุติวรรณ มหาวงค์
ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0981636153