ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องรียนร้องทุกข์ของศุนย์ดำรงธรรม 11 ต.ค. 64 13
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2 มี.ค. 64 60
ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.2562 ของ UNDP 2 มี.ค. 64 61
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 17 ก.พ. 64 56
ขอส่งวารสารข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ก.พ. 64 54
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม 2564 19 ม.ค. 64 71
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า 19 ม.ค. 64 69
ขอส่งวารสารข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 4 ม.ค. 64 49
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ธ.ค. 63 48
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 21 มี.ค. 61 59
ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน 28 ต.ค. 55 43