ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) 24 มิ.ย. 65 11
ประชาสัมพันธ์กรมจัดหางานจ.ร้อยเอ็ด 22 มิ.ย. 65 10
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ปีงบประมาณ 2565 28 เม.ย. 65 45
ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 18 ม.ค. 65 61
การขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี 2565 DOPA citizen service บริการวิถีใหม่ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว 12 ม.ค. 65 66
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ 2540 29 ธ.ค. 64 79
การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 20 ธ.ค. 64 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต.น้ำใส 20 ธ.ค. 64 43
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องรียนร้องทุกข์ของศุนย์ดำรงธรรม 11 ต.ค. 64 87
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2 มี.ค. 64 144
ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.2562 ของ UNDP 2 มี.ค. 64 136
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 17 ก.พ. 64 123
ขอส่งวารสารข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ก.พ. 64 141
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม 2564 19 ม.ค. 64 145
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า 19 ม.ค. 64 144
ขอส่งวารสารข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 4 ม.ค. 64 106
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ธ.ค. 63 120
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 21 มี.ค. 61 133
ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน 28 ต.ค. 55 102