แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 11

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ต.ค. 64 6
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 63 40