ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 8 เม.ย. 65 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต.น้ำใส 1 เม.ย. 65 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งโทรศัพท์ระบบ Cloud PBX ภายในสำนักงาน อบต.น้ำใส 31 มี.ค. 65 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.น้ำใส 4 ก.พ. 65 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.น้ำใส 4 ก.พ. 65 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.น้ำใส 5 ม.ค. 65 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.น้ำใส 20 ธ.ค. 64 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา 4 พ.ย. 64 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า 4 พ.ย. 64 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเที่ยมแข้ หมู่ที่ 2 12 ต.ค. 64 47