การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
เปิดไฟล์
โพสโดย : กรกมล   วันที่ : 20 ธันวาคม 64   View : 95
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :